هو النور...

                                                             خامش منشین خدا را

                                                                                  پیش از آن که در اشک غرقه شوم

                                                                                                      از عشق چیزی بگوی !*

ای هم گناه من

                 در لحظه ی عظیم هزیمت ناگزیر

                                                   به این دروغزار پر از گناه

                        چگونه توانمت یافت؟

ای تو هم خود گناه من

                                 و هم عقوبت و پاداش

در هزار توی کوچه های کدام دیار ناشناخته

                                                   توانمت دید؟

                                                             ***

خسته ی خسته

                 صورت تاول گون، پای آبله

                                                 هر گوشه را دست سوده ام

و در هر دیاری تو را جستجو بردم

                                            ای دیرینه آشنا

در این لحظه های سراسر مر گ زده

                                               در مرز کدام ثانیه ی تنهایی

                                                             توانمت یافت؟

                                                         ***

ما با هم زاده شده ایم

                         در یک لحظه!

و مرگمان نیز همسان است

                         در یک لحظه!

من سوگوار لحظه لحظه های بی توام

                                           و تو بی من

                                                        چونان پرنده ی اسیری در حسرت پرواز

ای همزاد

            در کدام دیار ناشناخته باز خواهمت یافت؟

در کنج عزلت یک دیر متروک؟

                                       یا در خراب آباد میکده ها؟

                                                             ***

این است حکایت من

                          تردید در مرز ماندن و رفتن

در این شبان غم آلوده

                          در حسرت معجزه ای

                                               رنج دیرینه را تاب می آورم

آشفته گویی ام را تماشا کن

                                  ای دیرینه ترین چاره ی آشفتگی ها

.

.

.

                                         آشفته ام مبین...

                                                       آشفته ام مخواه...

                                                                      و آشفته ام مگذار...

 

/ 4 نظر / 8 بازدید
pargol

ta ashofte nakhahim khod ra ashofte nakhahim bud

aTye

زیر این طاق کبود دلمان کشتی نوح دلمان ، ماه منور را از هر سوی جهان می طلبد دلمان می گیرد ...

ميرهادي

مخلصيم.هفته شهدا ميامديد زيارتتان ميكرديم!؟