هو الشاهد

همیشه درها باز نیستند.

گاه درهای باز٬بسته ترین اند.

و تنگنای فشردگی روح

در میان پنجه های بی رحمِ گشودگی!

همیشه بسته ترین درها را

معصومانه ترین انگشت ها

می نوازند٬

و باز ترین در٬

وقاحت پنجه های بیهودگی...

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
م.عروج

سلام مهدی جان. شما درست می گی . حق با شماست اما من دست تنها چی کار می تونم بکنم. برای اجرای کار هم خيلی به کمک دوستان نياز دارم