به نام خداوند بخشنده مهربان

در رویاهایم با خدا گفتگو میکردم.

 خدا پرسید: پس تو میخواهی با من گفتگو کنی!

 گفتم: اگر وفت دارید.

 خدا خندید و گفت وقت من بینهایت است. در ذهنت چیست که میخواهی از من بپرسی؟

 پرسیدم: چه چیز بشر شما را سخت متعجب میسازد؟

 خدا پاسخ داد: کودکیشان. اینکه آنها از کودکیشان خسته میشوند و عجله دارند که بزرگ شوند و بعد دوباره پس از مدتها آرزو میکنند که کودک باشند... این که آنها سلامتی خود را از دست میدهند تا پول بدست آورند و بعد پولشان را از دست میدهند تا دوباره سلامتی خود را بدست آورند. این که با اضطراب به آینده مینگرند و حال را فراموش کرده اند و بنابراین نه در حال زندگی میکنند و نه در آینده. اینکه آنها به گونه ای زندگی میکنند که گویی هرگز نمی میرند و به گونه ای میمیرند که گویی هرگز زندگی نکرده اند.

دستهای خدا دستهایم را گرفت و برای مدتی سکوت کردیم و من دوباره پرسیدم:

 به عنوان یک پدر میخواهی کدام درسهای زندگی را فرزندانت بیاموزند؟

او گفت: بیاموزند که آنها نمیتوانند کسی را وادار کنند که عاشقشان باشد. همه کاری که میتوانند انجام دهند این است که اجازه بدهند خودشان دوست داشته باشند. بیاموزند که درست نیست خودشان را با دیگران مقایسه کنند. بیاموزند که فقط چند ثانیه طول میکشد تا زخم های عمیقی در دل آنان که دوستشان داریم ایجاد کنیم اما سال ها طول میکشد تا آن زخمها را التیام بخشیم. بیاموزند ثروتمند کسی نیست که بیشترینها را دارد بلکه کسی است که به کمترینها نیاز دارد. بیاموزند که آدمهایی هستند که آنها را دوست دارند فقط نمیدانند که چگونه احساساتشان را نشان دهند. بیاموزند که دو نفر میتوانند با هم به یک نقطه نگاه کنند و آنرا متفاوت ببینند. بیاموزند که کافی نیست فقط آنها دیگران را ببخشند بلکه آنها باید خود را نیز ببخشند.

من با خضوع گفتم: از شما به خاطر این گفت و گو متشکرم. آیا چیز دیگری هست که دوست دارید بندگانتان بدانند؟

خداوند لبخندی زد و گفت: فقط اینکه بدانند من اینجا هستم. همیشه...

.................................

*خدایا باز هم توکل می کنم به تو٬که تنها تویی که بخشنده ای و مهربان٬این درس بزرگیست که روزگار مرا آموخته است.

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
...

ممنون از اينکه گاهی نوشته هايم را مرور می کنيد و سپاس از نوشته های خوبتان

كاظم

كار خوبي مي كني كه فقط به او توكل مي كني

م.عروج

سلام دوست من آپم خوشحالم می کنی بهم سر بزنی