به نام دوست

این جا٬ برای من پنجره ای است

که هروقت به طرفش می روم

خود به خود باز می شود

من آنجا می نشینم٬نگاه می کنم.

آواز می خوانم.

داد میزنم.

گریه میکنم.

با عکس درخت ها قاتی می شوم٬

و می دانم

که آن طرف پنجره یک فضا هست

و یک نفر  که می شنود.

..............................

با اجازه: فروغ فرخزاد

/ 2 نظر / 9 بازدید
تخک

خمذاتلرعنبزهخگذهخگ