الهي :

بالاتر از آني كه بگويم چون كن

خواهي جگرم بسوز و خواهي خون كن

من صورتم و ز خود ندارم خبري

نقاش تويي، عيب مرا بيرون كن                                  

همچنان در انتظار روزهايي كه قصد آمدند ندارند، خواهم ماند.

و تو تنها ...

Aadel hogo

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
mirhadi

! قالب نو مبارك who is Adel hogo?

آدل هوگو

آدل هوگو دختر نويسنده نامدار و متفکر٬ويکتور هوگو می باشد! دختری که ناديده دست از داشته ها کشيد و به وادی تنهايی سيری ناپزيری پا نهاد!