به نام دوست

ما را خوش است..

ما را خوش است سير سكوتي كه پيش روست گشت و گذار در ملكوتي كه پيش روست بر گيسوي تغزل ما شانه مي كشد شيوايي دو دست قنوتي كه پيش روست تجريدي از طراوت گلهاي مريم است اين سفر معطر قوتي كه پيش روست بگذار با ترنم مستانه بگذرد اين چند كوچه تا جبروتي كه پيش روست ما راهيان وادي سبز سلامتيم آسوده ايم از برهوتي كه پيش روست وا مي نهيم خستگي خاطرات را در سايه سار خلوت توتي كه پيش روست تصنيف سير ساده يك شاخه گل است معراج نامه ملكوتي كه پيش روست يا رب مباد بي غزل عاشقي شبي موسيقي بلند سكوتي كه پيش روست.................................................................زكريا اخلاقي *عجب روزهائی این روزها...

/ 2 نظر / 7 بازدید
ميثم (سوته دلان)

مست صهباى تو مى‏باشم و اندر هوسم غـــــرق دريـــــــاى وصال توام و در طلبم پرتو نور چو خورشيد تو اندر همه جااست جستجو در حـــرم و بتكده ؟! اندر عجبمدر انتظار يک رد پای سبز

ميرهادي

.