هو النور

این روزها می خوام بیشتر بگم و بخندم...

و در حالیکه لبخند بر لب دارم شروع کنم به

قدم زدن در کوچه پس کوچه های خلوت اطراف خونمون...

واقعا خیلی لذت آوره!

خنده

        لبخند

                  قدم زدن

                                سکوت

                                             و....

به دنبال آرامشم!!!

/ 1 نظر / 15 بازدید