به نام دوست

در دلم آرزوی آمدنت می میرد!

چه تمنای محالی دارم

خنده ام می گیرد.

/ 3 نظر / 12 بازدید
میم

سلام بر شما! از نیمۀ اسفند: در بزرگداشتِ مطالعات!

میم

سلام بر شما! از نیمۀ اسفند: در بزرگداشتِ مطالعات!