هوالنور

سرخوش زسبـوی غم پنهــانی خویشم             چون زلف تو سرگرم پریشانی خویشم
     در بزم وصال تو نگـویـم زکم و بیـش             چون آینه خو کرده به حیرانی خویشم
    لـب بـاز نکـردم به خروشـی و فغـانی              مـن محـرم راز دل طـوفــانـی خویشم
    یک چند پشیمان شدم از رندی و مستی            عمری است پشیمان زپشیمانی خویشم
     از شوق شکرخند لبـش جان نسپـردم               شرمنـده جانـان ز گران جانـی خویشم
    بشکسته ‌تر ازخویش ندیدم به همه عمر           افسرده دل از خویشم و زندانی خویشم
      هر چند « امین » ، بستۀ دنیا نیـم اما             دلـبـسـتـۀ یــاران خــراسـانـی خویشم.

 سروده مقام معظم رهبری

/ 1 نظر / 7 بازدید
پرگل

سلامممممممممم اگه می دونستم به روزید حتما میومدم شرمنده[ناراحت] میسی که فراموشم نکردید[لبخند] امیدوارم چیزای خوب براتون تکرار شه شاد باشید[گل][گل][گل]