به نام خدا:

 همچو ني مي نالم از سوداي دل
 آتشي در سينه دارم جاي دل
من كه با هر داغ پيدا ساختم
سوختم از داغ نا پيداي دل
همچو موجم يك نفس آرام نيست
بسكه طوفان زا بود درياي دل
دل اگر از من گريزد واي من
غم اگر از دل گريزد واي دل
ما ز رسوايي بلند آوازه ايم
نامور شد هر كه شد رسواي دل
خانه مور است و منزلگاه بوم
 آسمان با همت والاي دل
گنج منعم خرمن سيم و زر است
گنج عاشق گوهر يكتاي دل
در ميان اشك نوميدي سیه
خندم از اميدواريهاي دل

/ 2 نظر / 7 بازدید
rashin

.sooreh avale ke neveshte fogholadeh bod khoda negah daretsadeh va ziba

م.عروج

salam doste man khobi? mamnun ke sar zade bodi sorry dir javab midam rasti upam. khoshal misham biyay