هو الشاهد...

چقدر گاهی حتی به نگاهی خود را محتاج میبینی!هر چند کوتاه و گذرا!

عجب بیهوده تکراریست دنیا
میان آنچه باید باشد و نیست،
عجب فرسوده دیوار یست دنیا
عجب خواب پریشانیست دنیا
عجب یار وفاداریست دنیا!
عجب دریای طوفانی ست دنیا
عجب آشفته بازاریست دنیا

ای دوست:

کاش می شد آنچه را به زبان می رانیم و نیک است٬

باور کنیم.

چقدر گاهی  فاصله است بین آنچه می پذیری و آنچه باور می کنی اش.

و کاش بشود بعضی نا گزیر ها راباور نکرد و به بودنشان دل خوش کرد.

چقدر گاهی جایشان خالی است...

..................................................

از:اوراق پاره پاره آفتاب

/ 2 نظر / 7 بازدید
كاظم

اين اوراق پاره پاره آفتاب چيه؟

آدل هوگو

حتما يه روزی خواهم گفت! البته آفتاب برای بعضی ها بايد آشنا باشد!!!