هوالنور

نیامده رفتن سخت است

و دنیا را هنگامیکه مهد رفتن ها  و  آمدن ها  میبینی!

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
غریبه

گفتی که ناله‌ی تو به یار تو می‌رسد آنجا که ناله می‌رسد آنجا مرا رسان ما چون نمی‌رسیم بدان آرزوی دل یارب تو آرزوی دل ما به ما رسان