هو المعشوق

درونم٬دو شهر٬ در نتیجه دو عشق شکل گرفته اند:

عشق زمینی٬حتی به بهای تحقیر خدا؛

و عشق مینوی٬حتی به بهای تحقیر خود؛

اولی شکوه را در خود می بیند و دومی شکوه را در خدا.

و چنین رفت که...

به اوگفتند: (مهدی رابیازار

که مهدی در جهان ناکام باید؛

چو بیند نغمه سازی٬ رنج بسیار

سخن بسیار نیکو می سراید.)

 به او آزار دادن یاد دادند

بنای عمر من بر باد دادند

از آن پس ماه من نامهربان شد

ز خاطر برد رسم آشنایی٬

غم من دید و با من سر گران شد

مرا بگذاشت با رنج جدایی

که چون باشد به صد اندوه دمساز

به شهرت می رسد این نغمه پرداز

چنان از بی وفایی آتش افروخت٬

که سر تا پای مرغ نغمه خوان سوخت

نگفتندش که درد و رنج بسیار

دمار از روزگار دل برآید

دل مهدی ندارد تاب آزار

که گاه از شوق هم جان می سپارد.

بدین سان خاطر ما را شکستند

زبان نغمه ساز عشق بستند!

................................................................

آدل هوگو (اگوستین٬ف.مشیری)

/ 4 نظر / 7 بازدید
م.عروج

سلام آقا مهدی گل. خوبی؟ ممنون که سر زدی. می دونی از بچه های دانشگاه فقط شما از موضوع خبر داری. حقيقتش اينه که يه چيزايی به ذهنم رسيده اما هنوز نمی تونم اونا رو بصورت کلاسه در بيارم. دنبال يه ايدوئوژيست می گردم. هر چی فکر کردم بهتر از شما پيدا نکردم. می تونی کمکم کنی؟ ايده بدی؟

کاظم

مهدی رابیازار که مهدی در جهان ناکام باید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ميرهادي

آدل هوگو كي بوده اخوي؟

آدل هوگو

به میرهادی عزیز: دختر ويکتور هوگو