هو النور...

اگر تنها ترین تنها ها شوم

                                باز خدا هست

                                او جانشین همه نداشتن هاست.

نفرین و آفرین ها بی ثمر است

اگر تمامی خلق گرگ های هار شوند

                                 و از آسمان هول و کینه بر سرم ببارد

                                                  تو مهربان جاودانِ آسیب ناپذیرِ

                                                                                     من هستی.

           ای پناهگاه ابدی

                            تو می توانی جانشین همه بی پناهی ها شوی!

......................................

از: اوراق پاره پاره آفتاب

*چقدر ما آدما با چیزهایی که حرف می زنیم احساس تنهایی میکنیم!

**همه چیز از اون جا شروع میشه که می خواهی نقطه بذاری بری

سرِ خط٬تازه می فهمی داستان هنوز شروع نشده!!!

***خدایا من بازیگر بدی هستم!

/ 1 نظر / 6 بازدید
کاظم

آقا شما خيلی هم بازيگر خوبی هستی