هوالنور

و سراسر کار...

/ 2 نظر / 8 بازدید
رضا

سلام دوست امیدوارم سالم و موفق باشید

علی

و اگر سراسر کار باشد، کی بایستی زندگی کرد؟ مگر تماماً کار زندگی می شود؟ آری کاری خرگوش باید سرش را از لای چمن ها بالا بیاورد و اطرافش را ببیند ....