هو الشاهد

تا آب شدم سراب دیدم خود را

دریا گشتم حباب دیدم خود را

آگاه شدم غفلت خود را دیدم

بیدار شدم به خواب دیدم خود را

دنيا را بد ساخته اند...

 کسي را که دوست داري، تورادوست نمي دارد.

کسي که تورا دوست دارد، تو دوستش نمي داري

 اما کسي که تو دوستش داري و او هم تو را دوست دارد

 به رسم و آئين هرگز به هم نمي رسند و اين رنج است.

زندگي يعني اين....


دکتر شريعتي

..........................................................................................................................

*به یمن سیستم های جهانی صفحه چتم از بین رفته و باید یکی جدید با آی دی جدید باز کنم.

*این سیستم های مخابراطم اعصابمو خورد کردند چرا  باید مرکز فرستنده پیام

حتما ۰۹۱۱۰۰۵۰۰باشه٬تا بتونم بگیرم !!!چه دعوایی که نکردن دوستان با ما!!!

*هفته بعد امتحان دارم و کلی جزوه که باز نکردم و برای همینم وقت زیادی ندارم.

*التماس دعا داریم.

/ 3 نظر / 7 بازدید
کاظم

دكتر شريعتي به ياد خدا نبوده اين وسط؟

آدل هوگو

بوده!

ميرهادي

و در اين سياره رنج ياد بگير كه صبورترين انسان ها باشي...